Sodelavci

Ekipo zaposlenih in sodelavce družbe MARKOMA, d.o.o., Kranj sestavljajo visoko usposobljeni strokovnjaki, z večletnimi izkušnjami s področja računovodstva, davkov, financ, poslovnega svetovanja, prava in kadrov, projektnega vodenja, pridobivanja nepovratnih sredstev, razpisov in mednarodnega okolja.

Naši zaposleni:

Karmen GuštinKARMEN GUŠTIN, ustanoviteljica in direktorica družbe Markoma, d.o.o., Kranj. Ima bogate in dolgoletne izkušnje s področja računovodstva, davkov, financ, stečajev, revizij, statusnega preoblikovanja in poslovnega svetovanja. Delovala je kot vodja finančno – računovodske službe v več podjetjih, od leta 2001 pa vodi lastno podjetje.  Sodeluje tudi kot zunanja svetovalka v več podjetjih in mednarodnih projektih.

Robert guštinMag. ROBERT GUŠTIN, direktor projektov v družbi Markoma, d.o.o., Kranj, ima magisterij znanosti iz informacijsko – upravljalskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, in večletne izkušnje z delom v javni upravi na področju razvoja strategij, vodenja projektov in razpisov, deloval pa je tudi v več podjetjih in kot zunanji svetovalec pri razvoju, vzpostavljanje, vodenju in spremljanju projektov. Ima izkušnje v mednarodnem poslovnem okolju, saj sodeluje z več mednarodnimi  inštitucijami.

Naši zunanji sodelavci:

Ines MedičINES DOLŽAN, z družbo Markoma, d.o.o., Kranj, kot zunanja sodelavka, sodeluje že več let. Diplomirala je iz geologije in ima večletne izkušnje z delom v poslovnem okolju, zlasti v manjših podjetjih in na področju projektov. V podjetju skrbi za področje poslovnih knjig in poslovne dokumentacije, s poudarkom na strokovni vsebini, natančnosti, urejenosti, preglednosti, sledljivosti in beleženju poslovnih dogodkov, sodeluje pa tudi na projektih.

Naši zunanji partnerji:

Odvetniška pisarna Šlibar Mulej, d.o.o.

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Ida Kavčič s.p.

Deps Consulting, davčno, ekonomsko, podjetniško svetovanje, d.o.o., Jesenice