Svetovanje in storitve

SvetovanjeStoritve opravljamo za pravne (d.o.o., d.n.o., k.d., d.d., zavodi, društva) in fizične subjekte (osebe, s.p., lastniki podjetij, samozaposlene osebe v kulturi in športu, odvetniki, kmetje), delujemo pa tudi na področju javnega sektorja (javni zavodi, občine, javnee ustanove, javne agencije in službe, javna podjetja).

Naša dejavnost za domače in tuje subjekte obsega naslednje storitve:

 • računovodenje (knjigovodstvo, računovodstvo, obračun plač in pogodb, obračun potnih stroškov in prispevkov, obračun DDV in drugih davkov, zaključni račun, vodenje osnovnih sredstev, bančno poslovanje, materialno knjigovodstvo, transakcijski računi, IOP obrazci, kompenzacije, pobot),
 • vodenje poslovnih in pomožnih knjig,
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe,
 • izdelava statističnih poročil za potrebe AJPES in FURS,
 • izvajanje revizij,
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih poslovanja,
 • odprtje podjetja, samostojnega podjetništva, društva ali zavoda,
 • statusno preoblikovanje poslovnega ali fizičnega subjekta (prehod iz s.p. na d.o.o.),
 • sodelovanje z javnimi inštitucijami in službami,
 • arhiviranje poslovne dokumentacije (skladno z zakonskimi določbami),
 • svetovanje:
  • vodenje in upravljanje podjetij,
  • davčno in finančno svetovanje,
  • poslovno svetovanje,
  • pravno svetovanje,
  • kadrovske zadeve,
  • racionalizacija poslovanja,
  • podpora poslovnim procesom,
  • upravljanje s strankami,
  • informacijska podpora poslovnim procesom,
  • iskanje in vzpostavljanje partnerstev,
  • zaposlovanje (domačih in tujih delavcev, dovoljenja),
  • likvidacije in stečaji,
  • ISO standardi,
  • celovito obvladovanje kakovosti,
 • izdelava in priprava:
  • poslovnih in finančnih načrtov ter investicijskih projektov,
  • pravilnikov (plače, sistematizacija delovnih mest, disciplinska odgovornost, delovni čas in dopust, računovodstvo, letni popis, varovanje osebnih podatkov, uporaba računalniške in druge opreme ter vozil, ocenjevanje in letni razgovori),
  • poslovne dokumentacije (družbena pogodba, statut),
  • dokumentacije za potrebe financiranja (banke, likvidnost, krediti, limiti),
  • pogodb (gospodarskih, delovnih, zasebnih),
 • celovito elektronsko poslovanje (eDavki, eIntrastat, eStoritveZRSZ, eStoritveZPIZ, eAJPES),
 • priprava in izvedba javnih naročil in razpisov,
 • projektno delo:
  • izdelava, priprava, vodenje in spremljanje projektov ter izdelava vmesnih in končnih poročil o projektih,
  • svetovanje in sodelovanje pri pridobivanju nepovratnih EU in domačih sredstev,
 • celovito poslovanje.