Storitve

SvetovanjePri izvajanju naše dejavnosti, storitev in svetovanja ves čas tudi sodelujemo s priznanimi strokovnjaki ter partnerji s področja financ, davkov, prava, kadrov in projektnega vodenja. Naše delo in storitve opravljamo kakovostno, strokovno, zakonsko ustrezno in skladno z računovodskimi standardi ter predpisi (Slovenskimi in mednarodnimi),dosledno pa upoštevamo tudi normative stroke, panoge in delovnega področja.

Na poti do poslovne odličnosti za vas izvajamo vrhunske storitve:

Naša dejavnost za domače in tuje subjekte obsega naslednje storitve:

 • računovodenje (knjigovodstvo, računovodstvo, obračun plač in pogodb, obračun potnih stroškov in prispevkov, obračun DDV in drugih davkov, zaključni račun, vodenje osnovnih sredstev, bančno poslovanje, materialno knjigovodstvo, transakcijski računi, IOP obrazci, kompenzacije, pobot),
 • vodenje poslovnih in pomožnih knjig,
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe,
 • izdelava statističnih poročil za potrebe AJPES, DURS in CURS,
 • izvajanje revizij,
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih poslovanja,
 • odprtje podjetja, samostojnega podjetništva, društva ali zavoda,
 • statusno preoblikovanje poslovnega ali fizičnega subjekta (prehod iz s.p. na d.o.o.),
 • sodelovanje z javnimi inštitucijami in službami,
 • arhiviranje poslovne dokumentacije (skladno z zakonskimi določbami),
 • svetovanje:
  • vodenje in upravljanje podjetij,
  • davčno in finančno svetovanje,
  • poslovno svetovanje,
  • pravno svetovanje,
  • kadrovske zadeve,
  • racionalizacija poslovanja,
  • podpora poslovnim procesom,
  • upravljanje s strankami,
  • informacijska podpora poslovnim procesom,
  • iskanje in vzpostavljanje partnerstev,
  • zaposlovanje (domačih in tujih delavcev, dovoljenja),
  • likvidacije in stečaji,
  • ISO standardi,
  • celovito obvladovanje kakovosti,
 • izdelava in priprava:
  • poslovnih in finančnih načrtov ter investicijskih projektov,
  • pravilnikov (plače, sistematizacija delovnih mest, disciplinska odgovornost, delovni čas in dopust, računovodstvo, letni popis, varovanje osebnih podatkov, uporaba računalniške in druge opreme ter vozil, ocenjevanje in letni razgovori),
  • poslovne dokumentacije (družbena pogodba, statut),
  • dokumentacije za potrebe financiranja (banke, likvidnost, krediti, limiti),
  • pogodb (gospodarskih, delovnih, zasebnih),
 • celovito elektronsko poslovanje (eDavki, eIntrastat, eStoritveZRSZ, eStoritveZPIZ, eAJPES),
 • priprava in izvedba javnih naročil in razpisov,
 • projektno delo:
  • izdelava, priprava, vodenje in spremljanje projektov ter izdelava vmesnih in končnih poročil o projektih,
  • svetovanje in sodelovanje pri pridobivanju nepovratnih EU in domačih sredstev,
 • celovito poslovanje.