Pravni subjekti

Poslovni subjektiStoritve za pravne subjekte  (d.o.o., d.n.o., k.d., d.d., zavodi, društva) opravljamo visoko profesionalno, strokovno, kakovostno in tudi v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Odlikuje nas osebni pristop, saj je pri nas stranka vedno na prvem mestu. 

Naša dejavnost za domače in tuje subjekte obsega naslednje storitve:

 • računovodenje (knjigovodstvo, računovodstvo, obračun plač in pogodb, obračun potnih stroškov in prispevkov, obračun DDV in drugih davkov, zaključni račun, vodenje osnovnih sredstev, bančno poslovanje, materialno knjigovodstvo, transakcijski računi, IOP obrazci, kompenzacije, pobot),
 • vodenje poslovnih in pomožnih knjig,
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe,
 • izdelava statističnih poročil za potrebe AJPES in FURS,
 • izvajanje revizij,
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih poslovanja,
 • odprtje podjetja, društva ali zavoda,
 • sodelovanje z javnimi inštitucijami,
 • arhiviranje poslovne dokumentacije (skladno z zakonskimi določbami),
 • svetovanje:
  • vodenje in upravljanje podjetij,
  • davčno in finančno svetovanje,
  • poslovno svetovanje,
  • pravno svetovanje,
  • kadrovske zadeve,
  • racionalizacija poslovanja,
  • podpora poslovnim procesom,
  • upravljanje s strankami,
  • informacijska podpora poslovnim procesom,
  • iskanje in vzpostavljanje partnerstev,
  • zaposlovanje (domačih in tujih delavcev, dovoljenja),
  • likvidacije in stečaji,
  • ISO standardi,
  • celovito obvladovanje kakovosti,
 • izdelava in priprava:
  • poslovnih in finančnih načrtov ter investicijskih projektov,
  • pravilnikov (plače, sistematizacija delovnih mest, disciplinska odgovornost, delovni čas in dopust, računovodstvo, letni popis, varovanje osebnih podatkov, uporaba računalniške in druge opreme ter vozil, ocenjevanje in letni razgovori),
  • poslovne dokumentacije (družbena pogodba, statut),
  • dokumentacije za potrebe financiranja (banke, likvidnost, krediti, limiti),
  • pogodb (gospodarskih, delovnih, zasebnih),
 • celovito elektronsko poslovanje (eDavki, eIntrastat, eStoritveZRSZ, eStoritveZPIZ, eAJPES),
 • projektno delo:
  • izdelava, priprava, vodenje in spremljanje projektov ter izdelava vmesnih in končnih poročil o projektih,
  • svetovanje in sodelovanje pri pridobivanju nepovratnih EU in domačih sredstev,
 • celovito poslovanje.