Javni sektor

Javni sektorStoritve za javni sektor (javni zavodi, občine, lokalne in državne ustanove, javne agencije in službe, javna podjetja) opravljamo visoko profesionalno, strokovno, kakovostno in tudi v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Odlikuje nas osebni pristop, saj je pri nas stranka vedno na prvem mestu.

Naša dejavnost za domače in tuje subjekte obsega naslednje storitve:

 • računovodenje (knjigovodstvo, računovodstvo, obračun plač in pogodb, obračun potnih stroškov in prispevkov, obračun DDV in drugih davkov, zaključni račun, vodenje osnovnih sredstev, bančno poslovanje, materialno knjigovodstvo, transakcijski računi, IOP obrazci, kompenzacije, pobot),
 • vodenje poslovnih in pomožnih knjig,
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe,
 • izdelava statističnih poročil za potrebe ustanoviteljev, AJPES in FURS,
 • izvajanje revizij,
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih poslovanja,
 • arhiviranje poslovne dokumentacije,
 • svetovanje:
  • vodenje in upravljanje,
  • davčno in finančno svetovanje,
  • poslovno svetovanje,
  • pravno svetovanje,
  • kadrovske zadeve,
  • racionalizacija poslovanja,
  • podpora poslovnim procesom,
  • upravljanje s strankami,
  • informacijska podpora poslovnim procesom,
  • iskanje in vzpostavljanje partnerstev,
  • zaposlovanje,
  • ISO standardi,
  • celovito obvladovanje kakovosti,
 • izdelava in priprava:
  • poslovnih in finančnih načrtov ter investicijskih projektov,
  • pravilnikov (plače, sistematizacija delovnih mest, letni popis, varovanje osebnih podatkov, uporaba računalniške in druge opreme ter vozil, ocenjevanje in letni razgovori),
  • poslovne dokumentacije,
  • dokumentacije za potrebe financiranja (banke, likvidnost, krediti, limiti),
  • pogodb (gospodarskih, delovnih, zasebnih),
 • celovito elektronsko poslovanje (eDavki, eIntrastat, eStoritveZRSZ, eStoritveZPIZ, eAJPES),
 • priprava in izvedba javnih naročil in razpisov,
 • projektno delo:
  • izdelava, priprava, vodenje in spremljanje projektov ter izdelava vmesnih in končnih poročil o projektih,
  • svetovanje in sodelovanje pri pridobivanju nepovratnih EU in domačih sredstev,
 • celovito poslovanje.